۰

گروه صنعتی نوین

گروه صنعتی نوین

باعرض ادب واحترام خدمت شما هموطن گرامی

گروه صنعتی نوین باسابقه یک دهه فعالیت ،کسب وکار خود راباتولید تجهیزات مدرن آشپزخانه واتاق خواب شروع کرده است .

نوین مشتری مداری را سرلوحه کارخویش قرارداده تا باعرضه محصولات جدید وخدمات ویژه به هموطنان خود،باسایرین  متفاوت تربوده ودراین راستا توانسته گامهای بلندی بردارد.

ثمره تلاش چندین ساله این مجموعه میسرنمی گردد جزباهمکاریهای متقابل اعضای این مجموعه نسبت به هم وروابط صمیمانه  بامشتریان که مجموعه ای بنام نوین باامید به ایرانی آباد وصنعتی روبه جلو درحال تاختن می باشد.

هدف ما رسیدن به صنعت روزدنیا درایران عزیز می باشد.

با آرزوی روزهای خوب وخوش برای شما هموطنان عزیز